Totaal aantal vacatures: 68, Pagina: 2/14
HR Coördinator
Noord-Holland - Amsterdam
Jij bent het eerste aanspreekpunt binnen de organisatie voor uiteenlopende HR-vraagstukken. Je staat in contact met verschillende stakeholders en weet met jouw HR kennis hen te voorzien van informatie en advies. Met verschillende pijlers ga jij aan de slag, te weten; HR-administratie & payroll, werving en selectie en internationale HR-projecten.  Je draagt zorg voor een vlekkeloze uitvoering van de personeels- en salarisadministratie. Denk hierbij aan het verzorgen van arbeidscontracten, monitoren van ziekteverzuim, verlof- en urenregistratie. Daarnaast verwerk je de administratie omtrent pensioenen en uitkeringen. Jouw kennis op het gebied van payroll komt hierbij goed van pas!  Het volledige wervings- en selectieproces  mag jij coördineren. Met hiring managers bespreek je de wervingsbehoeften en dit vertaal je door naar pakkende vacatureteksten. Je selecteert kandidaten, plant en voert sollicitatiegesprekken en stelt contractaanbiedingen op. Met jouw oog voor talent weet jij de juiste medewerkers te werven én aan de organisatie te binden. Ook sta je in contact met recruitmentbureaus betreft de inhuur van (tijdelijk) personeel.  Vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam werk je samen met de HR Businesspartner. Gezamenlijk zijn jullie verantwoordelijk voor circa 160 medewerkers. Je bent betrokken bij regionale projecten en maakt deel uit van een internationaal HR-team, waarin je nauw samenwerkt met jouw Franse en Italiaanse collega's. Als kers op de taart mag jij 1 á 2 keer per jaar op zakenreis binnen Europa of breng je een bezoek aan het hoofdkantoor in Amerika! Kortom, een uitdagende HR-functie waarin jij voor verbinding zorgt en aan diverse HR-processen bouwt. Afhankelijk van jouw ambities zijn er mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. 
Medewerker Sales Support
Noord-Holland - Amsterdam
De nadruk ligt op het ondersteunen van jouw buitendienst collega’s. Je staat in contact met (internationale) klanten en voorziet hen van informatie en advies over technische en commerciële vraagstukken. Hierbij kun je denken aan zaken die te maken hebben met productinformatie, voorraad en levertijden. Vragen en wensen weet je om te zetten naar passende product keuzes. Jij biedt juiste oplossingen voor uiteenlopende kwesties. Op administratief vlak ga je aan de slag met het voorbereiden en uitwerken van offertes. Je beoordeelt binnenkomende orders en volgt deze op. Acties die voortkomen uit klantbezoeken van jouw salescollega’s pak je op. Je staat nauw met hen in contact over lopende zaken. Om de orderstroom zo efficiënt mogelijk te laten verlopen schakel je met collega’s van verschillende afdelingen en externe partijen. Vanzelfsprekend leg je de administratie secuur vast in het CRM-systeem. Kortom, een zeer dynamische en uitdagende functie waarin het opbouwen en uitbreiden van klantrelaties centraal staat!
Inkoop Assistent
Noord-Holland - Amsterdam
De nadruk ligt op het ondersteunen van de Inkopers. Je bewaakt het orderproces, verzorgd de administratieve afhandeling en de opvolging van de inkooporders. Je gaat aan de slag met het invoeren van producten en de registratie van klantspecifieke wensen in de het ERP-systeem. Contracten stel je op en de inkoopopdrachten bevestig je schriftelijk richting de leveranciers. Met hen sta je ook in contact over de  geleverde kwaliteit, ondergang en de prijs van de producten. Samples vraag je aan. Met jouw oog voor detail beoordeel je de samples bij binnenkomst. De afwijkingen die worden geconstateerd bij levering leg je vast. Denk hierbij aan gebreken aan producten en onderdelen die ontbreken bij ontvangst. Met jouw oplossingsgerichte instelling ga jij in overleg met de Inkopers en doe jij voorstellen richting de leveranciers ter verbetering.
IT Change Coördinator
Noord-Holland - Amsterdam
De nadruk ligt op het managen van veranderingen op het gebied van IT-systemen en applicaties binnen de organisatie. Je bent ondernemend en gaat continue op zoek naar nieuwe toepasbare IT-oplossingen. Je inventariseert de veranderingsbehoefte en adviseert over optimalisatie van de systemen. Denk hierbij aan klant, project- en beheerprocessen, waarbij ook maatwerk geleverd wordt. Je gaat in gesprek met klanten actief in diverse sectoren waaronder; retail, cosmetica, chemie en logistiek. Ook met klanten die zich in een nichemarkt bevinden, bespreek je wensen en mogelijkheden. Je bent betrokken en durft je te onderscheiden. Het aandragen van out of the box oplossingen wordt gewaardeerd! Jouw bevindingen weet je door te vertalen naar concrete veranderprocessen. Hierbij houd je rekening met de langer termijnstrategie. Je stelt de juiste prioriteiten en de benodigde mensen en middelen zet je in. Hierbij schakel je zowel met interne als externe partijen. Denk intern aan jouw IT-collega’s, de afdeling logistiek en commercie. Extern schakel je onder andere met diverse softwareleveranciers en systeembeheerder over de mogelijkheden. Door middel van werkgroep sessies creëer jij draagvlak. Met jouw overtuigingskracht weet jij de directie en jouw collega’s voor je te winnen om nieuwe processen aan te gaan. Bij de implementatie van (nieuwe) veranderingen ben je in staat om snel te schakelen en eventueel bij te sturen. Het testen en informeren van de business is vanzelfsprekend. Je rapporteert en bewaakt doorlooptijden van zowel gerealiseerde als nog te realiseren veranderingen. Betrokkenheid, vertrouwen en ondernemerschap staan in deze rol centraal. Het is een uitdagende sleutelfunctie waarin jouw talenten optimaal worden benut. Afhankelijk van jouw ambities zijn er groeimogelijkheden.
Douane Declarant
Noord-Holland - Amsterdam
In deze rol ligt de nadruk op het administratieve proces ten behoeve van de in- en uitvoer van douanegoederen. Je weet wat internationale expeditie met zich mee brengt en ziet erop toe dat de douanewetgeving correct wordt toegepast. Zelfstandig verzorg je de douaneaangiftes. De administratie van verschillende productgroepen neem je in behandeling, waaronder retailgoederen, cosmetica, voedingswaren en (gevaarlijke) grondstoffen. De producten en producttypen classificeer je volgens de juiste HS-codes. Je verwerkt de invoerrechten en dergelijke belastingen. Hierbij houdt je rekening met diverse douanevergunningen en regelingen. Denk hierbij aan entrepot, transitverkeer, accijns en de verlegging van BTW.  Je beoordeeld of er geen onverantwoorde risico’s worden genomen. De vervoersstromen waar je de administratie voor verzorgd zijn met name gericht op zee- en wegtransport. Je maakt deel uit van een team van 20 collega’s bestaande uit Expediteurs, Planners en Orderverwerkers. Om de fysieke eigenschappen van de goederen af te stemmen sta je nauw in contact met de Loodsmedewerkers. Je bent een belangrijke schakel binnen de organisatie! Door jouw nauwkeurige vastlegging verloopt het logistieke proces gestroomlijnd.